Polska Klasyfikacja Działalności 2007

Polska Klasyfikacja Działalności 2007 została ona opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2. pkd 2007 wprowadziło stosowania w statystyce ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, statystyk, które ułatwiają różnego typu rozporządzenia, jak i również wyliczenia oraz systemach informacyjnych administracji klasycznej PKD.

 
Taka ustawa weszła w 2008 r do Polski i obejmuje ona wszystkie osoby, które zakładają firmę. Podział działalności według PKD, są to sekcje od A do U a w nich znajdują się takie jak edukacja, rolnictwo, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości itp. Jest to aktualizacja PKD z roku 2014. By zaoszczędzić sobie kłopotu z aktualizacją wniosków warto jest to wcześniej dobrze przemyśleć. Najczęściej do wypełnienia wniosku będzie nam potrzebne kilka kodów PKD. Przed wypełnieniem takiego wniosku, warto jest zastanowić się i przemyśleć dokładnie, co chcemy osiągnąć mogą w tym pomóc nam księgowe lub osoby, które wiedzą jak poprawnie wypełnić taki wniosek.