Jaka jest różnica między tożsamością marki a logo?

Logo to symbol lub obraz reprezentujący markę, natomiast tożsamość marki to ogólna osobowość firmy.

Tożsamość marki to ogólna osobowość firmy, dlatego też lepiej jest mieć tożsamość niż tylko logo.

Różnica między logo a tożsamością polega na tym, że logo to zewnętrzna tożsamość firmy, natomiast tożsamość marki to wewnętrzna tożsamość firmy.

Poniżej przedstawiamy różnice między logo a tożsamością marki:

Logo:

Logo stanowi zewnętrzną tożsamość firmy, to właśnie ono mówi, że dana marka jest produktem wysokiej jakości.

Logo jest znakiem, że firma jest dobrą marką. Logo jest wykorzystywane do promowania firmy.

Tożsamość marki:

Tożsamość marki to wewnętrzna tożsamość firmy, która mówi o osobowości firmy.

Marka to symbol firmy, będący połączeniem nazwy firmy i jej osobowości.

Marka jest odzwierciedleniem wartości wyznawanych przez firmę.

Logo i tożsamość marki są wykorzystywane do różnych celów. Logo służy do promowania firmy, jest obrazem, który mówi, że firma jest marką wysokiej jakości.

Tożsamość marki to zewnętrzny wizerunek firmy, to właśnie logo mówi, że firma jest marką wysokiej jakości.

Wnioski:

Z powyższej definicji wynika więc, że logo jest zewnętrzną tożsamością firmy, natomiast tożsamość marki jest wewnętrzną tożsamością firmy. Mam nadzieję, że zrozumiałeś różnicę między logo a tożsamością marki.